ระบบเสียงตามสาย

จำหน่ายและ ติดตั้งระบบเสียงตามสายทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร  สั่งซื้อบริการได้จากทางนี้ได้เลย หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ นัช  088-280-5370 E-mail : phitlokservice@gmail.com

มีงบประมาณเท่าไหร่ แจ้งให้ทราบด้วยครับ ผมจะได้จัดระบบให้ท่านได้ถูกต้อง ตามงบประมาณที่มี

ลำโพงภายในอาคาร ขนาด 6 Watt ยี้ห้อ TOA

ชุด Rack นี้ประกอบไปด้วย TOA VM-2240 System Management Amplifier ขนาด 240 Watt สามารถ Control ได้ 5 zone จะต่อลำโพง 6 watt จำหนวน 2 zone และ ต่อเข้า TOA-A2240 จำนวน 2 ตัว,TOA A-2240 Amplifier ขนาด 240 Watt 2 ตัว เพื่อขับลำโพง  Wide Renge Weatherproof Speakers 30 W 100 V line ส่วนเครื่องเล่นก็จะมี  Teac T-R650 เครื่องรับวิทยุ AM/FM Stereo Tuner ภาครับวิทยุ FM/AM และ เเครื่องเลน DVD Pioneer DV-220KV-K

 

ลำโพง  Wide Renge Weatherproof Speakers 30 W 100 V line

 

ลำโพง TOA PC-648R ขนาด 6 Watt

Volume  Control ปรับได้ 4 ระดับ สามารถปิดเสียงลำโพงได้